DIRECTIONS
Open HoursMON to THU:
8:00 am to 5:00 pm
FRI:
8:00 am to 4:00 pm

Peeling attachment for cone splitter Jansen JSK-500, stump grinder, root grinder

item number: 1325010
€989.00  

Prices incl. VAT, plus shipping costs

Availability

Item in stock1


Shipping costs:
JANSEN® JSK-500 – WITH THE OPTIONAL PEELING ATTACHMENT FROM CONE SPLITTER TO STUMP GRINDER!

The JANSEN® JSK-500 combines the efficiency of a stump grinder with the power of a cone splitter, offering you a versatile tool for landscaping and wood processing.

STUMP GRINDER – QUICK AND EFFICIENT STUMP REMOVAL

The JANSEN® stump grinder is specifically designed for quick and effective removal of tree stumps and roots. Ideal for use after tree felling, this grinder allows easy creation of level surfaces. With a rotating grinding disc equipped with 3 cutting blades, the JANSEN® stump grinder shreds tree stumps into small pieces. Thanks to the centering tip, the stump grinder pulls itself into the stump and grinds it with its cutting blades.

FACTS THAT SPEAK FOR THEMSELVES!
 • Efficient and time-saving: Removes stumps faster than traditional methods.
 • Easy to transport: Compact design and a low weight of about 30 kg make transportation easy.
 • Low noise: Quiet operation, ideal for use in residential areas.
 • Robust construction: Screwed consumables (blades & centering tip) ensure durability and easy maintenance.
 • No additional cleanup: Stumps are so thoroughly removed that no additional cleanup at logging sites is required.

TECHNICAL DATA:
 • Can only be mounted on JANSEN® JSK-500!
 • Grinding head: Ø 360 mm
 • 3 screwed and replaceable cutting blades
 • Replaceable centering tip
 • Socket: internal hexagon Ø 53 mm
 • Dimensions: 670x360x mm (LxW)
 • Weight: approx. 30 kg


CONCLUSION
Thanks to the peeling attachment, the JANSEN® JSK-500 combines the benefits of a powerful stump grinder and a flexible cone splitter in one device. Whether you need to remove stumps or split wood, this versatile tool offers the efficiency and performance you need for your projects. Choose the JANSEN® JSK-500 with peeling attachment and experience how quickly and easily your tasks can be completed.
JANSEN® JSK-500 – MET DE OPTIONELE SCHAAFTOEBEHOREN VAN KEGELSPLIJTER NAAR STRONKVERMALER!

De JANSEN® JSK-500 combineert de efficiëntie van een stronkenfrees met de kracht van een kegelsplijter, waardoor u een veelzijdig gereedschap voor landschapsverzorging en houtbewerking krijgt.

STRONKVERMALER – SNELLE EN EFFICIËNTE VERWIJDERING VAN BOOMSTRONKEN

De JANSEN® stronkenfrees is speciaal ontworpen voor de snelle en effectieve verwijdering van boomstronken en wortels. Ideaal voor gebruik na het vellen van bomen, maakt deze frees het eenvoudig om vlakke oppervlakken te creëren. Met een roterende freesschijf uitgerust met 3 freesmessen, versnippert de JANSEN® stronkenfrees boomstronken in kleine stukjes. Dankzij de centreerpunt trekt de stronkenfrees zichzelf in de stronken en versnippert deze met zijn freesmessen.

FEITEN DIE VOOR ZICH SPREKEN!
 • Efficiënt en tijdbesparend: Verwijdert stronken sneller dan traditionele methoden.
 • Eenvoudig te transporteren: Compact ontwerp en een laag gewicht van ongeveer 30 kg maken transport eenvoudig.
 • Weinig geluidsoverlast: Stille werking, ideaal voor gebruik in woonwijken.
 • Robuuste constructie: Vastgeschroefde verbruiksmaterialen (messen & centreerpunt) zorgen voor duurzaamheid en eenvoudig onderhoud.
 • Geen extra opruimwerkzaamheden: Stronken worden zo grondig verwijderd dat geen extra opruimwerkzaamheden op kaplocaties nodig zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS:
 • Kan alleen gemonteerd worden op JANSEN® JSK-500!
 • Freeskop: Ø 360 mm
 • 3 vastgeschroefde en vervangbare freesmessen
 • Vervangbare centreerpunt
 • Opname: binnenzeskant Ø 53 mm
 • Afmetingen: 670x360x mm (LxB)
 • Gewicht: ca. 30 kg


CONCLUSIE
Dankzij de schaafopzet combineert de JANSEN® JSK-500 de voordelen van een krachtige stronkenfrees en een flexibele kegelsplijter in één apparaat. Of u nu stronken moet verwijderen of hout moet splijten, dit veelzijdige gereedschap biedt de efficiëntie en prestaties die u nodig hebt voor uw projecten. Kies voor de JANSEN® JSK-500 met schaafopzet en ervaar hoe snel en eenvoudig uw taken kunnen worden uitgevoerd.

Internal item#: 1047991726

Read, write and discuss reviews... more
Write a review:
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

** = required field

I have read the data protection information.

Customer evaluation for "Peeling attachment for cone splitter Jansen JSK-500, stump grinder, root grinder"
Previously viewed items